• Pyronix
  • Módem LAN
  • Puede ser instalado dentro del panel PCX46/ENFORCER para dotarle de comunicación LAN
  • Cada panel permite únicamente un módem de comunicación (GPRS ó LAN)